Vegan för djuren och miljön

Många som blir veganer gör det för att de brinner för olika orättvisor. En av de vanligaste orsakerna är att man värnar om djuren runt om i världen och hur de behandlas. Det är inte alla som vet eller har sett exakt hur exempelvis en ko eller häst behandlas inför och under en slakt – men denna insikt får många människor att ta steget mot den veganska livsstilen. Även om hänsynen till djuren är en vanlig faktor till detta beslut är det också många som går denna väg på grund av miljön.

Djuren får idag lida för vår konsumtion av köttprodukter

Djuren och matindustrin

Liksom de allra flesta industrier styrs matindustrin av vinstintresse och tillväxt. När det är faktorer som dessa som är de primära incitamenten tenderar ibland etik och moral att komma i andra hand. Det har vi sett flertalet exempel på när det kommer till hur företag och leverantörer behandlar djur i syfte att på ett så billigt sätt som möjligt få ut en produkt i butikerna. Djuren behandlas ofta som just ”produkter” redan från födseln och avlivas på de mest hänsynslösa sätten man kan tänka sig.

Varför ställer vi oss inte oftare frågan: vad gör våra lokala handlare, inköpare och matvarubutiker för att förebygga det här? Bryr de sig inte ett dugg om djuren? Svaret på den frågan är relativt komplex och landar allt som oftast i att en specifik handlare eller en matkedja endast kan garantera etik och moral under en viss del av deras värdekedja. Vad som menas med detta är att det helt enkelt är för svårt att följa upp kvaliteten ända bak till producenterna av deras varor.

Miljön är också en viktig faktor

Att vara vegan innebär ofta att värna om djuren och deras livskvalitet, men även miljöfrågan är viktig för många veganer. Kött- och mjölkindustrin kräver otroligt mycket olika transporter – från producenter till grossister, butiker och andra handlare. Just dessa typer av transporter, som ofta är väldigt tunga, är de som drar mest fossila bränslen av alla olika transporter. Det finns delade meningar om hur mycket detta uppgår till globalt varje år, helt beroende på vilket institut det är som släpper de olika rapporterna.

Vad vi däremot kan vara säkra på är att om vi hade minskat på vår konsumtion av animaliska produkter hade vi inte bara räddat djuren från fasansfulla öden. Vi hade också skurit ner på utsläppen av fossila bränslen med en betydande mängd varje år, vilket hade gett positiva effekter på såväl miljö som samhället och hälsan hos människor. Bara en liten förändring, till exempel kortare körsträckor för transport och mer lokal handel, hade gett ett positivt resultat i de här viktiga områdena.

Vegansk livsstil – för miljö och djur

Vi ser alltså tydliga bevis på att vara vegan inte bara hjälper djuren från en många gånger fruktansvärd och ovärdig livsstil. Det är även ett steg närmare mot att rädda världen och vår miljö. Om du har övervägt att gå över till en vegansk livsstil gör du alltså en stor insats för många aspekter i samhället. Du behöver inte heller oroa dig för att hitta bra och nyttiga råvaror eller proteinkällor; det finns gott om fullvärdiga alternativ – helt utan animaliska ingredienser.